Istanbul Ukim Zimmet Alındı Ne Demek?

Yukarıda bahsedildiği üzere bu ibare; siparişi verilen ürünün UKİM ya da gümrükte takıldığını ifade eder. Ürünün dağıtım öncesinde zimmete alınması mümkün olup, bu herhangi bir soruna yol açmamaktadır. Ürün kısa zaman içerisinde alıcıya ulaştırılacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.