Istanbul Antlaşması Hangi Sefer Sonucunda Imzalanmıştır?

Almanya seferinin sonucunda 22 Haziran 1533 tarihinde Avusturya ile Osmanlı arasında İstanbul Antlaşması imzalandı. İstanbul Antlaşması’nın en önemli özelliği Avusturya’nın Osmanlı üstünlüğünü kabul etmesidir. Elinde bulundurduğu Macar toprakları için Osmanlı’ya yıllık 30.000 altın vergi vermeyi kabul etti.

Osmanlı Devleti 1533 istanbul antlaşması hangi sefer sonucu?

İstanbul Antlaşması, 22 Temmuz 1533 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya Arşidüklüğü arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. 1526 yılında Macaristan, Osmanlı ordusuyla yaptığı Mohaç Savaşını kaybedince bütünlüğünü kaybederek dağıldı.

1553 istanbul antlaşmasının önemi nedir?

Bu antlaşma ile Avrupa’daki güçler dengesi iyice Osmanlı lehine kaymış ve Kutsal Roma İmparatoru V. Karl kısa bir süre sonra Osmanlı’nın üstünlüğünü kendiliğinden kabul ederek inzivaya çekilmiştir. Antlaşmaya göre: Fransa kralı Osmanlı padişahını Avrupa’nın tek imparatoru ve kendisini ona tâbi kabul ediyordu.

1553 tarihli İstanbul Antlaşması’nın maddeleri nelerdir?

İstanbul Antlaşması Maddeleri (Şartları)

– Rus çarlığı İstanbul’da kendisini temsil edecek bir daimi elçi bulunduracaktır. – Ruslar bu antlaşmadan sonra Kudüs şehrini dilediğince serbest gezebilecektir. – Azak kalesi Rus çarlığına devredilecektir. – Kerç kalesi Osmanlı imparatorluğuna devredilecektir.

1533 istanbul antlaşması hangi devletler arasında olmuştur?

İstanbul Antlaşması, 22 Temmuz 1533 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya Arşidüklüğü arasında yapılan, yazılı olmayan barış antlaşması.

Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan İstanbul Antlaşması’nın sonuçları nelerdir?

1533 yılındaki İstanbul Antlaşması ile kazanılan ‘Avusturya arşidükü Osmanlı Devleti’nin sadrazamına denktir’ maddesi Zitvatorok Antlaşması ile kaybedilmiştir. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin Avrupa üzerindeki ilerleyişi de durmuştur.

Westphalia Barışı nın sonuçları nelerdir?

Westphalia antlaşmasının imzalanmasıyla birlikte otuz yıl savaşları ve seksen yıl savaşları bitmiştir. Westphalia antlaşmasıyla beraber dini meseleler de çözülmüştür. Bu sayede Avrupa’da yaşanan dini karışıklık ve imtiyazlar son bulmuştur. Ticaret ağları da tekrardan bu antlaşmayla beraber kurulmuştur.

See also:  Istanbul Hangi Padişahın Döneminde Su Sıkıntısı Çekmiştir?

Memluk Devleti hangi savaş sonucu yıkıldı?

Sonra 1504-1517 yılları arasında yapılan Portekiz-Memlûk Deniz Savaşı, Memlûklü ekonomisine son noktayı koydu. 1516 ve 1517 yıllarında Osmanlılarla yapılan Mercidabık Muharebesi ve Ridaniye Muharebesi sonucu, Memlûk Devleti yıkıldı.

Prut Antlaşmasının sonuçları nelerdir?

Antlaşmanın koşulları şunlardır:

 • Azak Kalesi, Osmanlılara geri verilecek. (Karadeniz tekrar Osmanlı gölü haline geldi.)
 • Ruslar, Lehistan’ın iç işlerine karışmayacaklardı.
 • Ruslar, İstanbul’da daimî elçi bulundurmayacaklar.
 • İsveç Kralı Şarl’ın serbestçe ülkesine dönmesine izin vereceklerdi.
 • Büyük Kaçgun ne demek?

  Büyük Kaçgun, köylülerin iktisadi baskılara ve artan vergi yüküne dayanamayarak, yasak olmasına rağmen köylerini terk etmeleridir. Bu çalışmada Büyük Kaçgun’un nedenleri, gelişimi ve sonucu ele alınmıştır.

  1553 yılında hangi padişah vardı?

  Osmanlı İmparatorluğunun en uzun süre tahtta kalan ve en büyük padişahı olarak kabul edilen Kanuni Sultan Süleyman, bundan 453 yıl önce 7 Eylül 1566 tarihinde Zigetvar’da seferdeyken vefat etti.

  1553 Hangi sefer?

  Nahcıvan Seferi, Kanuni Sultan Süleyman’ın Safevî Devleti üzerine yaptığı üçüncü büyük seferdir.

  Hangisi 1533 tarihli İstanbul Antlaşması’nın maddelerinden indir?

  Macaristan ikiye ayrıldı. Birinci kısım Osmanlı Devleti’nin korumasında Zapolya’ya, ikinci kısmı vergi vermek şartı ile Ferdinand’a bırakıldı. Bu antlaşmayı Fransa, Venedik Cumhuriyeti ve Papalık da tasdik etmiştir. Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti’nin İmparatorluk sanı resmen Avrupa tarafından tanınmıştır.

  1553 İstanbul Antlaşması hangi padişah?

  O zamanlar Avusturya`nı başında Kutsal Roma Germen İmparatoru Şarlken`in kardeşi Arşidük Ferdinand bulunuyordu. Ferhat Paşa Antlaşması (İstanbul Antlaşması), Padişah 3. Murat zamanında 1590 tarihinde imzalanan ve Osmanlı-Safevi arasında yapılan savaşı sona erdiren bir antlaşmadır.

  Ahmet Paşa antlaşması hangi devletler arasında yapılmıştır?

  Ahmed Paşa Antlaşması, 10 Ocak 1732 tarihinde Osmanlı Devletiyle Safevilerin yönettiği İran arasında imzalanmış bir antlaşmadır. 1730-1732 Osmanlı-İran Savaşı’nı sona erdirmiştir.

  See also:  Istanbul Bilişim Mağdurları Ne Yapmalı?

  İstanbul Antlaşması hangi devletler arasında olmuştur?

  İstanbul Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında imzalanan bir dostluk antlaşmasıdır. Aynı zamanda ilk Osmanlı-Rus dostluk anlaşmasıdır. Osmanlı Devleti ve Rusya, İran’a saldırıp Kuzey Kafkasya’da karşı karşıya gelince İngiltere ve Hollanda’nın araya girmesi ile imzalanmıştır.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.