Hacerül Esved Taşı Istanbul Da Hangi Camide?

İslam dininde kutsal sayılan, ana parçası Kabe’de bulunan ve cennetten geldiğine inanılan Hacer-ül Esved taşının 4 parçası, İstanbul’daki Sokullu Mehmet Paşa Camisi’nde bulunuyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.